Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

OBECNÍ DOMY PRAHA 11‚ občanské sdružení

Pro Prahu - Praha 11

Do letošních komunálních voleb, které se budou konat 10.-11.10.2014 se na Jižním městě zaregistrovalo celkem 15 stran, či hnutí. Našemu hnutí Pro Prahu bylo vylosováno číslo 12.

Podpořte kandidátku číslo 12., naše kandidáty Pro Prahu.

 

Privatizovat chceme i nájemní byty s nájemním právem, vzniklým po 1. 1. 2007

 

Na základě ustanovení § 3 zákona č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, byly státní byty spolu s obytnými domy převedeny ze státu bezúplatně na obce (města).V některých obcích měli možnost odkoupit si následně od obcí za výhodných podmínek tyto byty všichni nájemníci.V některých obcích ( např.i v Praze ) tomu tak ale nebylo a obytné domy s obecními byty obec prodala jen některým nájemníkům. Obec tak v ústavněprávním smyslu vůči svým nájemníkům nezachovala rovný přístup a ve svých důsledcích se vůči těmto nájemníkům dopustila křivdy.Především za účelem odstranění této křivdy jsme v roce 2010 vstoupili do komunální politiky.

Našim zastupitelům ( Michal Anděl a JUDr. Josef Holub ) se podařilo po volbách do Zastupitelstva městské části Praha 11 v roce 2010, v rámci koalice s ČSSD a ODS, prosadit vedle nezvyšování nájemného další privatizaci ( úplatný převod ) bytového fondu ve správě MČ Praha 11. Jednalo se však dosud o byty, k nimž vzniklo nájemní právo nejpozději do 31.12. 2006.

Jako zastupitelé MČ Praha 11( a současně členové občanského sdružení Obecní domy Praha 11) jsme během volebního období 2010-2014 opakovaně, avšak neúspěšně navrhovali, aby možnost koupě bytu měli v bytových domech, které přešly bezúplatně ze státu na obec podle zákona č. 172/1991 Sb., všichni nájemníci, bez ohledu na datum vzniku nájemního poměru. S radostí nyní sdělujeme Vám, nájemníkům, jakož i vlastníkům bytů SVJ vzniklých při poslední privatizaci obecních bytů v letech 2011-2014, že na bouřlivém jednání Zastupitelstva MČ Praha 11 dne 1.září 2014 se nám podařilo navrhnout a prosadit schválení tohoto našeho záměru do platných Zásad pro privatizaci obecních bytů na Praze 11. (V zájmu objektivity doporučujeme, abyste se na internetových stránkách MČ Praha 11 podívali na záznam z jednání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 1. září 2014).To znamená, že privatizovat nyní mohou i nájemníci, kterým vznikl nájemní poměr až po roce 2006-v současné době Bytové oddělění Úřadu městské části Praha 11 vypracovává seznam těchto nájemníků.Chtěli bychom značnou část z nich projednat ještě nyní v říjnu 2014 v komisi pro úplatné převody bytových jednotek.Schválení jednotlivých kupních smluv bude však v působnosti nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 11.Tady považujeme za svoji povinnost upozornit na to, že zde současné opoziční strany TOP 09 a zejména Hnutí pro Prahu 11 - dle vyjádření lídra politického hnutí ANO na Praze 11 Ing.Jiravy i politické hnutí ANO - nejsou další privatizaci bytů nakloněny. Bude proto velmi záležet na novém složení Zastupitelstva MČ Praha 11 po říjnových volbách!

Vzhledem k tomu, že se nám zatím nepodařilo na Magistrátu hl.m.Prahy pro nájemníky magistrátních bytů na území Prahy 11 prosadit srovnatelné podmínky privatizace, jaké nyní měli nájemníci bytů MČ Praha 11,považujeme tuto skutečnost rovněž za nespravedlnost a kandidujeme m.j. proto v letošních komunálních volbách za politické hnutí „PRO PRAHU“, které má reálnou šanci ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy (Magistrátu) uspět.

V novém volebním období chceme z pozice zastupitelů jednotlivým SVJ na Praze 11 pomoci dosáhnout na finanční prostředky z Evropské unie, které mají sloužit regeneraci bytových domů, protože některé bytové domy na Praze 11 nemají dodnes zateplení, u dalších bytových domů pak přes již provedenou regeneraci je nezbytná její obnova.

Závěrem si dovolujeme sdělit, že do Zastupitelstva MČ Praha 11 má politické hnutí „PRO PRAHU“ volební číslo 12, do zastupitelstva hl.m.Prahy pak č. 14). Přijďte nás, prosím, i v letošních komunálních volbách opět podpořit.

JUDr. Josef Holub, místopředseda o.s. Obecní domy Praha 11,zastupitel MČ Praha 11

image

Na bytové koncepci Pro Prahu spolupracovalo m.j. naše o.s. Obecní domy Praha 11 a o.s. Občané za spokojené bydlení na Praze 2. Zde zveřejňujeme článek předsedkyně hnutí Pro Prahu Petry Venturové (starostka MČ Šeberov) o bytové koncepci, kterou bude hnutí Pro Prahu prosazovat na magistrátu i ve všech městských částech.

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Venturova-HPP-Bude-i-nadale-bytova-politika-v-Praze-rizena-pokud-vubec-centralne-332239

 

 

 


 

 

Zastupitelé a členové hnutí Pražané za svá práva na Praze 11 jdou společně do komunálních voleb s politickým hnutím Pro Prahu !

 


         Výbor OS Obecní domy Praha 11 schválil pro letošní komunální volby společný postup našeho OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s nově vzniklým hnutím, které nese název Pro Prahu a které se chystá uspět v říjnových volbách do Zastupitelstva hl.m. Prahy

 

 

-         Kdo jsou lidé, kteří stojí u zrodu  hnutí Pro Prahu ?

Členy spojuje skutečná práce s hmatatelnými výsledky pro komunitu, ve které žijí. Jsou to ředitelé školek, ředitelé domovů pro seniory, sportovní trenéři, případně starostové Sokola nebo dobrovolných hasičských sborů. Prostě lidé, kteří s nasazením pečují o prostor okolo sebe. Angažují se v péči o děti, seniory a handicapované. Jsou mezi nimi zkušení zastupitelé i odborníci na dopravu, bezpečnost, školství, životní prostředí a vodohospodářství. Výsledky jsou pro ně důležitější než pomíjivé politické funkce a pevně daná stranická hierarchie.

Sympatické je také to, že hnutí Pro Prahu vzniklo „zdola“ z úrovně malých městských částí, jejichž starostové byli dlouhodobě nespokojeni s přístupem magistrátu k problémům městských částí.

Do spolupráce se však kromě našeho OS zapojila i silná uskupení z velkých městských částí- např. Občané za spokojené bydlení na Praze 2, Hnutí za lepší Řepy, Desítka pro domácí, či hnutí Pro sport a zdraví

Spojenectvím s PP získáme možnost aktivně ovlivňovat témata zasahující do života MČ Praha 11 na celopražské úrovni, získáme partnerskou podporu ve volební kampani v Praze 11, na druhou stranu my podpoříme PP svými hlasy ve volbě do Zastupitelstva hl. m. Prahy.

-         Proč je pro naše občanské sdružení důležité uspět ve volbách do Zastupitelstva hl.m. Prahy?

Členy našeho občanského sdružení nejsme jen my, kteří jsme již zprivatizovali byty, svěřené do správy MČ Praha 11. Dnes jsme již vlastníci, kteří máme ve svých domech založeny svá společenství vlastníků a staráme se o běžný chod, údržbu, či opravy našich domů. Nesmíme však zapomínat na naše členy, nájemníky tzv. magistrátních bytů. Ti se již čtvrtým rokem dozvídají, že privatizace „jejich“ domu je již na spadnutí, stále však pouze platí vysoké nájemné a nevědí, zda po podzimních komunálních volbách nenastoupí na „velkou“ radnici osazenstvo, které bude mít na privatizaci jiný, třeba negativní názor.

Bez jejich podpory bychom jen stěží uspěli v minulých komunálních volbách a mohli jsme být v podobné situaci – čekající a doufající…

Podpořte, prosím, naši činnost účastí v letošních komunálních volbách a podporou  Pro Prahu (nezaměňovat za nechvalně známé HPP 11)

 

Michal Anděl, člen výboru OS Obecní domy, zastupitel MČ Praha 11

 

Privatizace bytů, přidělených v Praze 11 po 1.1.2007
 
Dobrý den.
Na úterním jednání zastupitelstva jsme navrhovali zařazení bodu programu "Privatizace bytů, přidělených po 1.1.2007". Nabídli jsme vstřícné jednání všem zastupitelským klubům, předali všem zastupitelům materiály, potřebné ke schválení privatizace a chtěli jednat o bytech, které do privatizace zařadit a které nikoli (např. sociální byty, byty z veřejného zájmu apod.). Bohužel o privatizaci chtělo jednat pouze 12 zastupitelů ze 39 (Pražané za svá práva, část ODS, KSČM a část ČSSD), tudíž tento bod nebyl do programu zařazen.
Naší snahou je dále podporovat privatizaci bytů nájemníkům. O dalším postupu budeme dále jednat, nejbližší setkání má výbor o.s. Obecní domy Praha 11 naplánován na čtvrtek 13.3.2014 od 19:00 v salonku restaurace Opatovská vetešárna, Opatovská 1754.

Za výbor o.s. Michal Anděl 

 
Vážení nájemníci magistrátních bytů
 
Jak mnozí víte, večtvrtek 23. ledna 2014 byl usnesením Zastupitelstva č. 34/15 schválen prodej cca 200
dalších bytů na Barrandově v rámci I. Etapy privatizace bytů v hl.m. Praze.
Magistrát tak splnil své rozhodnutí z 12. prosince 2013 v privatizaci bytů pokračovat, když
v říjnu neschválením prodeje dalších bytů na Barrandově celý proces prakticky zastavil.
Zbývá tedy prodat něco kolem 300 bytů v I. etapě, aby byla zahájena II. etapa, ve které jsou i magistrátní
byty na Jižním Městě. Rychlost procesu bude záležet na tom, zda hl.m. Praha dostojí slibům, které zazněly
dne 12. prosince 2013. Na tomto zasedání Zastupitelstva zazněl v diskuzi příslib (také jako
odpověď na vystoupení zástupkyně OS Obecní domy Praha 11, Věry Grandeové), že Magistrát opravdu
přijme další pracovníky do tohoto odboru evidence a správy majetku a tím celý proces privatizacie urychlí.
Cena prodávaných bytů na Barrandově zůstává kolem 17 tisíc za m2, přes snahy o její snížení
ze strany místního občanského sdružení Byty Barrandov. My na Jižním Městě však doufáme, že vzhledem
ke stáří a technickému stavu obbjektů zde budou ceny nižší, odborný odhad však bude teprve proveden.
Co se týče bytů v ulici Hlavatého čp. 662, tak tyto byty byly součástí předběžného seznamu domů
a bytů k prodeji v materiálu schváleném Radou hl.m. ze září 2010, avšak již nedošlo k
vypracování Zásad prodeje a tedy ani k odsouhlasení Zatupitelstvem. Teprve po všech změnách
na Magistrátě hl.m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města v květnu 2012 schválilo prodej, včetně
prováděcího materiálu "Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů,
zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hl.m. Prahy. "
V těchto Pravidlech však některé domy, mezi nimi bohužel také dům v ulici Hlavatého čp. 662, již obsažen
nebyly.
Všichni nájemníci magistrátních bytů obdrželi Oznámení o jednostranném zvýšení
nájemného, ve kterém Rada hl.m. Prahy usnesením č. 1065 ze dne 17.7.2012 schvlálila
zvýšení nájemnéhop na 132 Kč, avšak zároveň stejným usnesením poskytla všem slevu z
této částky, takže nadále platíme „pouze“ 96 Kč.
Doufáme, že privatizace magistrátních bytů na Jižním Městě započne ještě před
říjnovými volbami do Zastupitelstva hl.m. Prahy. Každé další zdržení prodlužuje naši
nejistotu a stojí nás velké finanční prostředky.
 
V Praze dne 28. ledna 2014
 
                                               Za OS Obecní domy Praha 11 Věra Grandeová a Michal Anděl

 
SOUČASNÝ STAV PRIVATIZACE magistrátních bytů    Vážení sousedé,  oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 12.12.2013 Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo další prodej bytů, který byl na minulém zasedání Zastupitelstva prakticky zastaven. V současné době tedy pokračuje prodej bytů na Barrandově (tj. I. etapa) a my jsme v etapě II.  Na zasedání vystoupila mpř. Věra Grandeová, která podpořila schválení prodeje a také požádala o zrychlení procesu prodeje, což bylo přislíbeno.  Záznamy z tohoto zasedání jsou k dispozici na webových stránkách Magistrátu (Hl. m. Praha, volené orgány, zastupitelstvo, záznamy z jednání, stenozáznam, případně video a je to 33. zasedání).  Přejeme všem krásné vánoce a mnoho zdraví a štěstí do nového roku.  Za OS Obecní domy Praha 11 Michal Anděl, Věra Grandeová     V Praze dne 21.12.2013   14.11.2013 Vážení nájemníci magistrátních bytů, stejně jako všichni naši členové a nájemníci magistrátních bytů jsem byla zděšena výsledkem hlasování o pokračování prodeje bytů, které proběhlo na Zastupitelstvu hl. m. Prahy ve čtvrtek 7.11.2013. Jak jste byli informování také zprávou na našich stránkách, zastupitelé z opozičních řad pro další prodej ruku nezvedli a tím prakticky byl celý proces zablokován.Proto jsem se s vedením sdružení dohodla na rychlé akci – napsat dopisy primátorovi a všem předsedům poltických klubů (TOP 09, ODS, ČSSD, KSČM a 3 nezařazených zastupitelům), ve kterých apeluji na nutnost pokračování privatizace jako takové. V dopise zdůrazňuji, jaký reálný dopad by zastavení púrivatizace mělo, neboť se nejedná pouze o cca 4 500 nájemníků magistrátních bytů, ale celé jejich rodiny, které s koupí bytu již počítají, takže postižených nebo rozhořčených lidí by bylo mnohem více. Navíc se blíží volby do hl.m. Prahy a takovéto rozhodnutí by jistě mělo negativní dopad na jejich výsledek. Jednou již konečně (po několika letech změn a politických zvratů na hl.m.), schválené rozhodnutí a pravidla prodeje z května 2012 se musí plnit. Upozornila jsem všechny adresáty také na to, že v opačném případě bychom svolali naše členy a příznivce na manifestaci za účasti zástupců tisku. Připomněla jsem, že naše sdružení má 1 200 členů, z toho cca 250 z magistrátních bytů a že všichni naši členové nám magistrátním drží palce a jsou připraveni nás podpořit. Na moje dopisy mám již odpověď od Mgr. Kabického z ODS (člen komise pro bydlení a Dr. Dlouhého z TOP 09 (člen Rady hl.m.) a oba se shodují na tom, že se zasadí o další pokračování privatizace. Myslíme si, že bylo třeba udělat něco velmi rychle a proto jsem potěšena zprávou, že výsledkem jednání Rady z 12.11. t.r. bylo rozhodnuto o pokračování privatizace. O dalším postupu se poradíme s vedením našeho OS Obecní domy Praha 11. za OS: Věra Grandeová a Michal Anděl  
8.11.2013
 
 
 23.10.2013
 
 

 

20.9.2013

Zastupitelé hl. m. Prahy dnes schválili privatizaci asi 1200 bytů, zejména na Barrandově. Naše občanské sdružení podporuje snahu spřátelených o.s., bojujících i v jiných městských částech za spravedlivou privatizaci svých bytů. Radní hl. m. Prahy zjevně ignorují sociální situaci nájemníků panelových domů snaží se za přemrštěnou cenu zaplátat díry v městské pokladně. Upozorňujeme, že i na Praze 11 žijou v tzv. magistrátních bytech stovky našich sousedů, pro něž by cena 16 - 17000 /m2 ( plus zaplacení dluhů, které sami nezpůsobili), byla cenou likvidační.

Město nabídlo ke koupi byty. Barrandovským i s milionovými dluhy, které nájemníci nezavinili

Za výbor o.s.
Věra Grandeová, Michal Anděl
 

 
20.6.2013
Dobrý den, problém nájemníků, kteří po zaplacení kupní ceny nebyli zapsáni v katastru jako majitelé, se snažíme řešit nejrychlejším možným způsobem. Na jednání zastupitelstva MČ Praha 11, dne 18.6., byly schváleny nové kupní smlouvy, zahrnující i nově svěřené pozemky, které budou neprodleně nabídnuty k podpisu těmto "postiženým nájemníkům", aby se odstranila překážka k zápisu nových vlastníků do katastru nem. Jako členové OS Obecní domy Praha 11, kteří sami privatizují, se samozřejmě bijeme za naše sousedy a chápeme rozhořčení a netrpělivost těch, kterých se problém bytostně týká. Na jednání zastupitelstva jsme proto navrhovali usnesení, kterým bychom, prostřednictvím Rady MČ, těmto nájemníkům snížíli nájemné o 50% na dobu od 1.4.2013 do 31.7.2013. Bohužel se nenašlo dostatek zastupitelů, kteří by našli odvahu podpořit náš návrh a nájemné tak snížit. Dále jednáme o odpuštění poplatku za nový návrh na vklad do katastru (resp. o přenesení nákladů za kolek na městskou část). Náklady na vypracování nových kupních smluv by po dohodě měla nést městská část. Lituji, že Vám nemůžeme přinést příznivější zprávy. S pozdravem Michal Anděl JUDr. Josef Holub zastupitelé za hnutí Pražané za svá práva členové výboru OS Obecní domy Praha 11
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6.1.2013 Nájemníky, kteří se stali majiteli svého bytu do konce roku 2012, čeká hned zkraje letošního roku povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Přiznání musí být podáno Finančnímu úřadu pro Prahu 11 do 31.1.2013, samotná platba daně musí být uskutečněna do 31.5.2013. Společnost Jihoměstská majetková a.s. , jako správní firma v jednotlivých SVJ, připravila na svých stránkách vzory formulářů k jednotlivým domům, spolu s přesným návodem pro zjednodušení celého procesu přiznání daně z nemovitosti. Odkaz na stránky JMM a.s.: www.jihomestska.cz/titulni-stranka/hlavni-tema/vyplnene-vzory-formularu-priznani-k-dani-z-nemovitosti-na-zdanovaci-obdobi-roku-2013-pro-vlastniky-bytovych-jednotek.aspx    Zpráva o stavu příprav na privatizaci magistrátních bytů  Vážení nájemníci magistrátních bytů na Praze 11, jak jste již byli informováni, zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne 22. května 2012 Pravidla postupu při prodeji bytových jenotek, bytových domů, zastavěných ploch a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví Hl.m. Prahy (dále jen "Pravidla").. Dle těchto Pravidel se uskuteční nabídka prodeje technologicky-funkčních celků, kde se pro účely těchto pravidel oprávněným nájemcem rozumí fyzická osoba oprávněná z platné nájemní smlouvy (např. dekretu na byt).  Oprávněný nájemce nesmí mít ke dni založení bytového družstva žádné nevypořádané závazky vůči hl.m. Praze, vztahující se k nájmu bytu či nebytového prostoru, současně s ním není vedeno soudní či exekuční řízení a není nájemcem ani vlastníkem či spoluvlastníkem jiného bytu či nemovitostii určené k bydlení (vyjma případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt). Při prodeji technologicko-funkčních celků se v rámci společného nájmu pro účely těchto Pravidel považují za oprávněné nájemce výhradně manželé nebo jeden ze společných nájemců, který předloží dohodu mezi společnými nájemci s úředně ověřenými podpisy, z které vyplyne, který z nich se stane členem bytového družstva. Potud citace nejdůležitějsích pojmů z Pravidel. Privatizace je rozdělena do 4 etap, přičemž domy (technologicko-funkční celky) na Jižním Městě jsou součástí 2. etapy.  První etapa prodeje byla spuštěna koncem září t.r. nabídkami k odkupu technologicko-funkčních celků na Praze 5 a z dosavadního průběhu tohoto procesu je zřejmé, že se vše velmi časově protahuje. Začátek 2. etapy, která obsahuje technologicko-funkční celky na Jižním Městě, nemůžeme reálně očekávat dříve než na podzim příštího roku. Přesto však Občanské sdružení Obecní domy Praha 11 již započalo s přípravami na proces zakládání bytových družstev. Dne 15. listopadu t.r. byla svolána schůzka zástupců jednotlivých lokalit, kterých se II. etapa týká, tj. domů v ulici Kloknerova. Cyprichova a V jezírkách. Spolu se zástupci místních sdružení se schůze zúčastnili členové výboru Občanského sdružení JUDr. Josef Holub a Věra Grandeová. Také jsme navázali spolupráci s dalším účastníkem 2. etapy privatizace, konkrétně s poradcem Očanského sdružení Pražské domy (Stodůlky), panem Náhlíkem a jsme rádi, že můžeme vyžít cenných zkušeností tohoto sdružení i do budoucna,  Schůze se usnesla na dalším postupu, tj. seznámení všech oprávněných nájemců v daných lokalitách s podmínkami prodeje a vytipování zástupců jednotlivých vchodů, nutných pro vybrání tříčlenného vyjednávacího týmu v každém technologickém celku, jak požadují "Pravidla". V následujích týdnech se proto uskutečniliy schůze v jednotlivých lokalitách, abychom již předem měli své zástupce pro jednání s Magistrátem, jakmile k tomu ze strany Magistrátu obdržíme výzvu. Předběžným dotazováním bylo zjištěno, že všude se hlásí více než požadovaných 60 % oprávněných nájemníků k odkupu bytů. Stále se však potýkáme s faktem, že dosud neznáme cenu za 1m2 bytu, na což oprávněně poukazují nájemníci, pro které je to podstatná informace k dalšímu rozhodování, zda si chtěji byty koupit.  Přesto jsme se setkali převážně s pochopením, že Pravidla jsou takto schválena a že nyní můžeme - po předběžném zjištění zájmu o koupi bytů připravovat výběr pověřených zástupců pro další jednání s podpisy všech uchazečů o členství v bytovém družstvu a další přípravné práce (např. získávání informací o podmínkách úvěru na založení a financování bytových družstev, které nabízejí jednotlivé banky, apod.). Co se týče domu v Hlavatého 662, který nebyl do nabídek prodeje zahrnut, dle mých předběžných informací vstoupila MČ Praha 11 do jednání s Magistrátem o převzetí tohoto domu do správy Městské části Praha 11. Toto převzetí naše Občanské sdružení podporuje, protože když už si zatím nájemníci v Hlavatého 662 nemohou byty koupit, alespoň by výši jejich nájemného určovala Městská část Praha 11 a ta by jistě byla nižší než 132 Kč za m2, což je výše nájemného stanovená Magistrátem pro lokalitu Jižního Města. Závěrem mi dovolte, abych Vám za Občanské sdružení Obecní domy Praha 11 popřála krásné vánoční svátky a do Nového roku zejména pevné zdraví a úspěšný start privatizace magistrátních bytů. Za OS Obecní domy Praha 11  Věra Grandeová V Praze dne 20.12.2012     Jak privatizují jiné městské části v Praze ? 
 
  Nejen na Praze 11 probíhá privatizace bytů oprávněným nájemníkům. Pro lepší informovanost Vám přinášíme zprávy z jiných městských částí. Držíme palce kolegům z Občanských sdružení z Prahy 2, Prahy 6 i jiných MČ, bojujících za spravedlivou privatizaci i práva občanů v nájemních bytech.   prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-2-pres-odpor-opozice-schvalila-upravu-pravidel-privatizace-20120911.html  www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/185807/radnice-na-praze-6-vzkazuje-duchodcum-kupte-si-byty-za-trzni-ceny-valecny-veteran-skonci-na-ulici.html      18. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 11 se koná   v pondělí 19. 11.2012   od 9:00 hodin v zasedacím sále (4. patro) objektu
CENTRA POHYBOVÉ MEDICÍNY,
Praha 4, Pyšelská 2361/4
Od 14:00 je na program zařazen pevný bod prodeje bytových jednotek oprávněným nájemníkům těchto domů:
 
 
TEREROVA 1551 PODJAVORINSKÉ 1601 MICHNOVA 1620, 1621 BRANDLOVA 1641 BAJKONURSKÁ 736 KŘEJPSKÉHO 1504-1507 BACHOVA 1566 MIKULOVA 1571-1574 MAJERSKÉHO 2034-2036 + dodatečně zařazení nájemníci z domů, schválených k prodeji v květnu, červnu a září t.r.  
OS žádá své členy o účast a podporu na jednání Zastupitelstva. 

  


 

Pražané za svá práva půjdou do senátních voleb
Karel Berka a jeho spolupracovníci

Pražané za svá práva půjdou do senátních voleb

Zvyšování porodnosti, privatizace bytů, lepší život seniorů, to vše chce prosadit politické hnutí Pražané za svá práva. 
 

                                                                                                                            Za hnutí chce křeslo v horní parlamentní komoře získat například Karel Berka, Karel Kolář, Dagmar Jungová či Valentin Papazian.

"Rozhodli jsme se vstoupit do senátních voleb, protože už nemůžeme nadále přihlížet, jak současná politická garnitura dělá, co se jí líbí," řekl Berka, který bude kandidovat v senátním obvodu Prahy 2 a 3.

"Volební kampaň bude kontaktní. Nebudeme mít žádné billboardy a milionové výdaje. Budeme obcházet občany a také je budeme oslovovat prostřednictvím občanských iniciativ, které nás podporují," doplnil Kolář. Ten se bude ucházet o místo v senátním obvodu č. 20 tedy v Praze 4.

Ten se zabývá především privatizací městského fondu s předkupním právem stávajícím nájemníkům. "Ceny nájemného se často pohybují na stejné výši, jako je výše důchodů, a to se musí změnit, " uvedl jeden z důvodů své kandidatury Kolář.

Problematice péče o seniory se věnuje Dagmar Jungová, kandidátka hnutí v Praze 8. "Samozřejmě, že se potomci o své rodiče postarají, ale také musí někdy pracovat, být se svou rodinou, spát," dodala kandidátka s tím, že stát nesmí přenášet veškerou péči o seniory na jejich potomky.

Otázkou rodičovství se zabývá Valentin Papazian, kandidát v Praze 12. Ten je mimo jiné také předsedou Unie otců. "V současné době je hrozivou praxí, že kvůli sporům svých rodičů trpí především děti," uvedl Papazian.

Politické hnutí se nechce podle slov kandidátů profilovat jako levicové nebo pravicové. Podle Koláře je toto popisování politické kultury nesprávné.

 

 

 

  Vážení nájemníci magistrátních bytů,

 

Jak jste již byli informováni, 24. května 2012 schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy prodej bytů a Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemnků ve vlastnictví hlavního města Prahy.

 

Podle těchto pravidel budou prodány byty také na území Prahy 11 tedy u nás na Jižním Městě v ulici Cyprichova, Kloknerova a V jezírkách (celkem 437 bytů) a to ve II. etapě prodeje, přičemž zahájení I. etapy se předpokládá v záři 2012.

 

Protože způsob stanovení ceny v Pravidlech je velmi stručný, obrátila jsem se již nyní jménem OS Obecní domy Praha 11 na náměstka Kabického, který má prodej bytů v kompetenci, s následujícími upřeňujícími dotazy, na které jsem požadovala písemnou odpověď.

 

1)     budete brát zřetel v Praze 11 na ceny prodeje nájemních bytů probíhající v současné době v MČ Praha 11,

2)     můžete dodatečně u celků nad 200 bytů tam, kde je to možné rozdělit funkčně technologické části na více těchto celků (vzhledem k možnosti poskytnutí slevy de minimis)

3)     v případě příliš vysokých odhadů umožnit BD si zadat vlastní odhad

4)     v Pravidlech také není zmínka o případech úprav bytu z prostředků Magistrátu, zda to bude nějak zohledněno v ceně.  

 
 
 
 
V minulých dnech jsem dostala od p. náměstka primátora hl.m. Prahy pana Mgr. Kabického písemnou odpověď, ze které vyjímáme důležité informace, se kterými bych Vás ráda seznámila:    
 
 
Reaguji na Váš dotaz ve věci postupu při stanovení kupní ceny v případě prodeje technologicky funkčních celků podle Pravidel postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen Pravidla) schválených usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 17/4 ze dne 24.05.2012. K Vašim otázkám si Vám dovoluji sdělit následující.  1.     Obvyklou kupní cenu (cenu tržní) určí soudní znalec, který se řídí při vypracování znaleckého posudku příslušnými právními předpisy. Při stanovení ceny obvyklé podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, bude zohledněn nejen stavebně technický stav nemovitosti, ale i režim pronájmu bytů za regulované nájemné. Ke kupním cenám nemovitostí prodávaných městskou částí Praha 11 může být přihlédnuto v případě, že se jednalo o cenu obvyklou. 2.     Rozdělení nemovitostí na celky probíhalo již při přípravě prodeje. Technologicky funkční celek musí být stavebně a technicky uspořádán tak, aby mohl plnit samostatnou základní funkci budovy. Z těchto důvodů není možné dodatečné rozdělení. 3.     V souladu s článkem 3 odst. 2 Pravidel budou znalecké posudky zajištěny a uhrazeny prodávajícím. Pouze tato cena zjištěná soudním znalcem bude podkladem pro rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o ceně dané nemovitosti. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o ceny tržní, domnívám se, že nájemci bytů mohou posoudit výhodnost či nevýhodnost nabídkové kupní ceny i obvyklým způsobem (informace z internetu, nabídky realitních kanceláří na prodej obsazených bytů apod.), aniž by si zvyšovali náklady placením vlastních znaleckých posudků. 4.     V oceňovaných technologicky funkčních celcích není zohledněno vnitřní zařízení či vybavení jednotlivých bytů.  Jsem přesvědčen, že nájemci bytů velmi pečlivě zváží nabídky hlavního města Prahy na možnost odkoupení nemovitostí formou založení bytových družstev a ve většině případů této nabídky využijí. Hlavní město Praha však nepředpokládá, že bude prodán veškerý nabídnutý bytový fond a neprodané nemovitosti zůstanou dále ve vlastnictví města. Nájem bytu je chráněn a na postavení nájemců bytů se proto nic nezmění.  S pozdravem Mgr. Ivan Kabický, náměstek Primátora hl.m. Prahy

OS bere tuto odpověď na vědomí a považuje za prospěšné sdělit ji nájemníkům magistrátních bytů. Myslíme si, že alespoň při stanovení ceny bude brán zřetel na obsazenost bytů a další skutečnosti.

Nyní v prázdninových měsících nebude zasedat Výbor pro bydlení, kterého bychom se za OS mohli zúčastnit. Počkáme tedy, až bude spuštěna I. vlna prodejů a jakmile dostaneme konkrétní nabídku zde, budeme se snažit jednat o možných postupech přímo u předmětných lokalit domů (II. vlna nezačně dříve než na jaře či v létě 2013).

Věra Grandeová, místopř. OS 

 

 


 

Zastupitelstvo hl.m. Prahy na svém zasedání ve čtvrtek 24.5.2012 schválilo bod Transformace bytového fondu nesvěřeného městskýcm částem formou prodeje. Celý obsah Pravidel pro prodej a další přílohy jsou na stránkách Magistrátu pod složkou Podklady k jednání Zastupitelstva.

Pro snazší orientaci přikládáme harmonogram prodeje, kde naše byty na Praze 11 jsou zařazeny do II. etapy. Pokud dostanou oprávnění nájemníci v rámci I. vlny nabídku již v těchto dnech, pak nastává 90 denní lhůta pro ustavení bytovéího družstva, a další náležitosti s tím spojené a Magistát má pak lhůtu 60 dní na vyhodnocení žádosti o koupi nemovitosti a vyjádří se písemně. Hned po vyjádření Magistrátu může být zahájena II. etapa prodeje, což by pro nás znamenalo nejdříve za 5 až 6 měsíců.

Celá transakce však trvá více než rok a půl (viz grafické schéma prodeje bytů v příloze Pravidel).

Harmonogram  

Doporučuji již dnes uvažovat o jménech 3 zástupců za každý technologický celek a tedy bytové družstvo (tj. dvě v Cyprichově ulici, jedno v Kloknerově a jedno V jezírkách), aby pak za nás tito zástupci jednali s Magistrátem, jak je uvedeno v Pravidlech. Ceny prý ještě nejsou stanoveny. Domy nabízené k prodeji v Hlubočepích jsou vesměs postavené v roce 1986 až 1992, tedy novější, než ty naše. Podle ceny, kterou jim budou nabízet můžeme odhadnout, jak to bude u nás.

Doporučuji tento dopis a přčiložený Harmonogram prodeje vytisknout a vylrepit ve Vašich domech (a také vytisknout a ofotit to grafické schéma prodeje).

Věra Grandeová
mpř. OS Obecní domy Praha 11

 


 
 
Dne 15.5.2012 odsouhlasila Rada hl.m. pod číslem usnesení 582 "Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek, bytových domů, zastavěných a funkčně souvisejících pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy".

Obsah materiálu je přístupný na stránkách Magistrátu v záložce Rada, schválená usnesení. Materiál schválil i Výbor pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku a nyní půjde na nejbližší zasedání Zastupitelstva hl.m., kde se o něm bude hlasovat.

Doporučuji přečíst si zejména Přílohu č. 1, kde je popsán způsob prodeje a řada dalších skutečností, avšak to, co nás nejvíc zajímá, tj. cena, tato Pravidla neobsahují. Na dnešním Výboru bylo pouze sděleno, že odhady budou teprve prováděny a budou vycházet z odhadů tržní ceny "obsazeného bytu" s tím, že konečné stanovení cen je věcí politického rozhodnutí Rady a Zastupitelstva hl.m..

Na Praze 11 se bude nabízet k prodeji 440 bytů a to ve 2. vlně prodeje z celkových 4 uvažovaných. Zařazení magistrátních bytů na Praze 11 vyplývá z pořadí městských částí hl.m. Prahy (viz harmonogram jako součást Přílohy č. 1).

Věra Grandeová
místopředsedkyně OS Obecní domy Praha 11
 
 
 
      Dne 26.4. 2012 se v prostorách jídelny Základní školy Mikulova uskutečnila 3. členská schůze Občanského sdružení Obecní domy Praha 11. Schůze se zúčastnilo 89 delegátů ( z celkového počtu 139 delegovaných zástupců jednotlivých místních sdružení ), kteří byli seznámeni a následně odsouhlasili zprávy o hospodaření a o činnosti sdružení, směřující k privatizaci obecních bytů jejich nájemníkům >> více <<            Vážení členové občanského sdružení, vážení nájemníci obecních bytů,             v souladu s článkem VII. bod 3. Stanov občanského sdružení Obecní domy Praha 11 se dne 26. dubna 2012 v 17,30 hod. v jídelně ZŠ Mikulova ul. uskuteční 3. členská schůze. Vzhledem ke kapacitním možnostem jídelny se schůze s hlasem rozhodujícím zúčastní delegáti, kteří byli zvoleni jednotlivými místními sdruženími   ( jednotlivými domy) již na 2. členskou schůzi, konanou v roce 2010. V příloze tohoto dopisu uvádíme seznam všech zvolených delegátů. V případě Vašeho zájmu o účast na schůzi, zařazení dalších bodů na program schůze, nebo v případě Vašeho zájmu o kandidaturu na člena výboru či revizní komise kontaktujte nejpozději 7 dnů před konáním členské schůze některého z delegátů vašeho místního sdružení. (SEZNAM DELEGÁTŮ)       Program členské schůze: 1)             Prezence účastníků od 17,30 do 18,00 hod. 2)             Zahájení jednání členské schůze od 18,00 hod. 3)             Volba volební a návrhové komise 4)             Projednání a schválení volebního řádu 5)             Zpráva o činnosti výboru občanského sdružení za uplynulé volební období 6)             Zpráva o hospodaření občanského sdružení 7)             Informace o postupu úplatného převodu bytů 8)             Zpráva předsedy volební komise – oznámení a představení kandidátů pro volby 9)             Volba členů výboru a revizní komise občanského sdružení 10)         Přestávka (cca 30 minut) 11)         Zpráva předsedy volební komise o výsledku voleb 12)         Různé 13)         Hlasování o předneseném návrhu usnesení – přednese předseda návrhové komise 14)         Závěr                              Za výbor občanského sdružení Obecní domy Praha Miroslav Matěja  předseda výboru OS Obecní domy Praha 11         Aktuální přehled procesu „Privatizace“   Jihoměstská majetková a.s. provádí zpracování „Prohlášení vlastníka budovy“ o vymezení jednotek a společných částí jednotek dle stanoveného harmonogramu. V níže uvedené tabulce je aktuální přehled tohoto procesu, kde je zřejmé, že termíny jsou plněny.   Další fází je zpracování znaleckých posudků, které jsou pro další průběh privatizace taktéž důležité. Pnění tohoto úkolu probíhá bezprostředně po zpracování „Prohlášení vlastníka budovy“. K tomuto posudku přihlíží Rada Městské části Praha 11, která po svém hlasování, předkládá návrh cen jednotlivých bytů (domů) Zastupitelstvu Městské části Praha 11 ke schválení (dále jen ZMČ P11). Předpoklad hlasování o cenách bytů na ZMČ P11 je duben letošního roku. Na tomto ZMČ by mohly být projednány a schváleny ceny pro 400 bytových jednotek. Ceny dalších bytových jednotek budou schvalovány postupně na následujícím ZMČ P11, dle připravenosti všech náležitostí. Po schválení ceny ZMČ P11 bude obratem připravena nabídka na odkup bytů jednotlivým oprávněným nájemcům, kteří mají čas po dobu 6 měsíců na vyjádření, zda byt chtějí koupit, či ne. Předpoklad prvních nabídek na odkup bytů je květen letošního roku v pořadí dle tabulky zpracování „Prohlášení vlastníka budovy“.  Po odsouhlasení nabídky ze strany oprávněného nájemce musí být kupní smlouva uzavřena do dvou měsíců. Po uzavření kupní smlouvy jsou tyto smlouvy vkládány na katastr nemovitostí. Zápisem třetího vlastníka na katastru nemovitostí (zpravidla do 1 měsíce) vzniká ze zákona společenství vlastníků jednotek, tzv. SVJ.

ČP

Ulice

termín dle SOD

splněno

předáno na KÚ

2147

Blatenská

do 31.10.2011

ano

ano

2148

Blatenská

do 31.10.2011

ano

ano

1314

Jažlovická

do 30.11.2011

ano

ano

1315

Jažlovická

do 30.11.2011

ano

ano

1744

Valentova

do 30.11.2011

ano

ano

1355

Tererova

do 30.11.2011

ano

ano

1356

Tererova

do 30.11.2011

ano

ano

2037

Majerského

do 30.11.2011

ano

ano

2038

Majerského

do 30.11.2011

ano

ano

2039

Majerského

do 30.11.2011

ano

ano

1383

Brandlova

do 31.12.2011

ano

ano

1384

Brandlova

do 31.12.2011

ano

ano

1385

Brandlova

do 31.12.2011

ano

ano

1508

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1509

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1510

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1511

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1512

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1513

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1514

Křejpského

do 31.1.2012

ano

ano

1567

Bachova

do 29.2.2012

ano

do 15.4.2012

1568

Bachova

29.2.2012

ano

do 15.4.2012

524

Hviezdoslavova

do 29.2.2012

ano

do 15.4.2012

525

Hviezdoslavova

do 29.2.2012

ano

do 15.4.2012

526

Hviezdoslavova

do 29.2.2012

ano

do 15.4.2012

521

Hviezdoslavova

do 31.3.2012

do 31.3.2012

do 15.5.2012

522

Hviezdoslavova

do 31.3.2012

do 31.3.2012

do 15.5.2012

523

Hviezdoslavova

do 31.3.2012

do 31.3.2012

do 15.5.2012

 

        1)     budete brát zřetel v Praze 11 na ceny prodeje nájemních bytů probíhající v současné době v MČ Praha 11,

 

Protože způsob stanovení ceny v Pravidlech je velmi stručný, obrátila jsem se již nyní jménem OS Obecní domy Praha 11 na náměstka Kabického, který má prodej bytů v kompetenci, s následujícími upřeňujícími dotazy, na které jsem požadovala písemnou odpověď.

 

Podle těchto pravidel budou prodány byty také na území Prahy 11 tedy u nás na Jižním Městě v ulici Cyprichova, Kloknerova a V jezírkách (celkem 437 bytů) a to ve II. etapě prodeje, přičemž zahájení I. etapy se předpokládá v záři 2012.


 
Situace v privatizaci magistrátích bytů:

Dnešní jednání Rady hl.m. Prahy (tj. 21.2.2012) neobsahuje bod prodeje magistrátních bytů. Dovoluji si uvést některé důležité informace z odpovědi nám. Kabického nájemníkům domů V jezírkách čp. 1538 - 1543, kterou jsem právě obdržela:

Rada hl.m. Prahy shválila na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 2138 Programové prohlášení Rady hl.m. Prahy, kde v oblasti bydlení se mimo jiné zavázala, že bude pokračovat v transformaci bytového fondu.

V těchto dnech je dokončován materiál - Pravidla pro prodej jednotlivých technologicko funkčních celků právnickým osobám, tj. družstvům, která budou vytvářena nájemci bytů v daném celku. Připravovaný návrh bude předložen k projednání Radě hl.m. a Zastupitelstvu pravděpodobně v březnu t.r. Pokud bude tento materiál schválen, prodeje budou bezodkladně zahájeny.

Předpokládám, že tuto informaci lze brát záíroveň jako aktuální pro všechny magistrátní byty, jejichž seznam bude zveřejněn teprve po schválení celého materiálu Magistrátem (výše zmíněnou Radou a Zastupitelstvem).

Co se týče ulice Hlavatého, sepsali nájemníci tohoto domu petici poté, co zde dne 16.1.2012 proběhla schůze MS, které se zúčastnil nezvykle vysoký počet nájemníků a zástupci výboru OS Obecní byty Praha 11 (předseda OS Miroslav Matěja, mpř. OS Věra Grandeová, mpř. OS a zastupitel MČ P11 JUDr. Josef Holub a člen výboru OS a zastupitel MČ P11 Michal Anděl). Sepsání petice bylo shledáno jako jedině možný nástroj v současně době k pokusu o dosažení změny v rozhodnutí hl.m., kdy v závěrech dnes již neexistujího Výboru pro bydlení nebyl tento dům uveden v seznamu bytů určených k prodeji.
Petice byla sepsána a se 121 podpisy nájemníků řádně doručena na Magistrát panem Zdeňkem Štropem, který byl na schůzui MS OS zvolen předsedou petičního výboru, a jemuž také bude zaslána odpověď Kontrolního výboru hl.m. Prahy.
Nyní bude záležet na postoji hl.m., zda najde dostatečné důvody pro změnu dřívějšího záměru.
 
O situaci v privatizaci magistrátních bytů vás budeme informovat ihned po zjištění dalších skutečností.

Věra Grandeová, mpř. OS Obecní domy Praha 11

 
 
Zpráva ze zasedání zastupitelstva hl.m. Prahy dne 15. prosince 2011.

Na tomto zasedání jsem na radu býv. p. radního Dolínka vystoupila s krátkým tříminutovým projevem, kde jsem vyjádřila přání cca 3 tisíc nájemníků magistrátních bytů o odkup nájemních bytů do vlastnictví s tím, že na tuto možnost již prakticky 18 let čekáme. Dále, že v minulé kaoaliční smlouvě prodej bytů byl včetně ustavení Výboru pro bydlení, z jehož zasedání v říjnu t.r. vyplynuly již konkrétnější informace. Po rozpadu koalice na hl.m. však byl také tento výbor zrušen a že se tedy ptáme, jaký bude další postup v privatizaci bytů.

Na závěr jsem se zmínila také o už dnes příliš vysokém nájemném, které v mnoha případech převyšuje pravidlo EU, totiž že náklady na bydlení by neměly přesahovat třetinu příjmu nájemníka a že pokud hl.m. přistoupí na další zvýšení, uvrhne tím mnoho poctivých a slušných lidí do sociální sítě. Také jsem připomněla, že za tu dlouhou dobu čekání na privatizaci se z mnohých z nás stali důchodci a proto by se k tomu mělo přihlížet i při stanovení kupních cen bytů

Zastupitelé sice svým hlasováním zařazení tohoto bodu do programu neschválili, ale hlavní účel byl, abychom o sobě dali vědět a upozornili na tento dosud neřešený problém právě v době finálních prací na novém programovém prohlášení a tím také přispěli k zařazení tohoto bodu.

Zároveň děkuji za podporu zástupců nájemníků, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. Jsou to zejména: pan Anděl (zastupitel MČ P11 a člen výboru OS Obecní domy Praha 11), dále zástupci nájemníků paní Hroudová, Hanzlík a další (Kloknerova ulice), pan Struhár (Cyprichova ulice) a pánové Matějka a Kunz (ulice V jezírkách).

Jak jsem nyní obdržela informaci od náměstka primátora p. Kabického, sděluje, že v programovém prohlášení BUDE položka TRANSFORMACE BYTOVÉHO FONDU a v lednu bude uveden časová osa a způsob prodeje. Tato informace zazněla později na zasedání zastupitelstva.Takže touto příznivou zprávou uzavíráme ttuto zprávu a dovolte, abych všem členům našeho sdružení popřála krásné vánoční svátky a hodně zdraví, pohody a úspěchů v našem společném úsilí do roku 2012.

Věra Grandeová, mpř. OS Obecní domy Praha 11 
 
15.12.2011 - Pozvánka na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy
 
 Hnutí Pražané za svá práva Vás srdečně zve na demonstraci za urychlené řešení problému tzv. "Spořilovské radiály" a privatizace magistrátních bytů. 
 
 
  PROGRAM:  STOP KAMIONŮM V PRAZE. NECHCEME UMÍRAT KVŮLI SELHÁNÍ PRAŽSKÝCH ZASTUPITELŮ.  POŽADUJEME PRIVATIZACI MAGISTRÁTNÍCH BYTŮ ZA DOSTUPNOU CENU. VĚTŠINA OBČANŮ NEMŮŽE JIŽ  PLATIT  LICHVÁŘSKÉ NÁJEMNÉ.   KDE: MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 1 KDY: ČTVRTEK 15. PROSINCE 2011 OD 8.30 DO 9 HODIN.   PO SKONČENÍ PŘESUN NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KDE ODMÍTNEME ASOCIÁLNÍ ROZPOČET NA ROK 2012, KTERÝ NEŘEŠÍ ANI PRAŽSKOU DOPRAVU, NIČÍCÍ ZDRAVÍ OBYVATEL, ANI BYTOVOU KRIZI, NEMAJÍCÍ OBDOBY OD ROKU 1989     Ing. Aleš Moravec                                                        Ing. Karel Berka místopředseda                                                              předseda
 
 
 
 
29.11.2011 - Aktuální informace k privatizaci "magistrátních bytů"
Poslední zasedání Výboru pro bydlení se na pražském Magistrátě uskutečnilo dne 5.10.2011. Na tomto jednání byly členům výboru předány seznamy domů určených k prodeji s tím, že budou následovat další potřebné administrativní náležitosti včetně odhadu ceny v jednotlivých technologických celků. Zápisy z jednání Výboru jsou dosud k dispozici na webových stránkách hl.m.

Po změnách v zastupitelstvu hl.m. Prahy, kdy byla vypovězena koaliční smlouva ČSSD/ODS a ustavena nová koalice, byl také zrušen Výbor pro bydlení a nyní se čeká na rozhodnutí Rady o dalších krocích. Do té doby proto nebudeme mít žádné informace o dalším postupu odprodeje bytů v péči Magistrátu.
Věra Grandeová - místopředsedkyně OS Obecní domy Praha 11

 
 
 
 
  12.10.2011 - Rada MČ Praha 11 schválila harmonogram prací v jednotlivých domech, určených k privatizaci.
 
 
 
HARMONOGRAM 2011 - 406 BYTŮ   HARMONOGRAM 2012 - 2766 BYTŮ                    Způsob sestavení pořadí domů pro zpracování prohlášení vlastníka.   Přílohou „Zásad privatizace obecních bytů, převedených po r. 1990 bezúplatně na obec, nyní v majetku hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 11“ schválených usnesením č. 15/9/Z/2011 dne 20.7.2011 je i seznam domů, určených k privatizaci. Tento seznam je ale sestaven pouze tabulkově z domů určených katastrálním územím a číslem popisným. Pro zpracování prohlášení vlastníka, které musí proběhnout před prodejem jednotlivých bytových jednotek byl odborem územního rozvoje zpracovaný seznam domů doplněn o pozemky zastavěné a pozemky související, které jsou určeny k prodeji společně s jednotlivými bytovými jednotkami. Dále správní firma Jihoměstská majetková a.s. určila domy, které se budou prodávat jednotlivě a domy, které se budou prodávat jako funkční ceky. Z uvedeného vyplynulo, že MČ Praha 11 bude prodávat celkem 14 funkčních celků a 14 samostatných domů. Tento seznam byl rozdělen do 3 částí: 1. část tvořily domy, které mají pozemky zastavěné i souvisejí svěřené MČ Praha 11, takže je možno okamžitě zhotovit prohlášení vlastníka 2. části tvořily domy, které mají pozemky zastavěné svěřené MČ Praha 11 a pozemky související mají nějaký problém (jsou např. MHMP a zatím nebyly MČ Praha 11 svěřeny). U těchto domů je zažádáno o svěření souvisejících pozemků. Prohlášení vlastníka bude zpracováno po svěření, nebo MČ Praha 11 rozhodne, že se tyto domy budou prodávat bez souvisejících pozemků. 3. část tvořily domy, které jsou sice svěřené MČ Praha 11, ale zastavěné pozemky jsou buď jiného vlastníka, nebo nejsou svěřené MČ Praha 11. U souvisejících pozemků to je obdobné. Domy, které stojí na pozemcích jiného vlastníka, se z největší pravděpodobností nepodaří získat do vlastnictví hl. m. Prahy a nebudou svěřeny MČ Praha 11, proto se budou muset prodávat bez pozemků.   Ve všech 3 částech jsou domy a funkční celky seřazeny dle katastrálního území (nejprve Chodov a následují Háje) a dále vzestupně dle čísel popisných.   Kvůli plynulosti prací byl vedením určen seznam 10 domů (4 funkční celky a 1 samostatný dům), kde prohlášení vlastníka zpracovává Jihoměstská majetková a.s.. Tato prohlášení vlastníka budou zhotovena do konce roku 2011. Do tohoto seznamu byly mimo jiné zařazeny i domy, které se budou prodávat bez pozemků (z důvodů duplicitních záznamů).   Ostatních 45 domů (rozdělených do 10 funkčních celků a 13 samostatných domů) je určeno pro zpracování prohlášení vlastníka v roce 2012. Smlouva o dílo zatím není podepsána. Dle těchto zásad byl sestaven harmonogram prodeje pro rok 2011 a harmonogram prodeje pro rok 2012.       Prohlášení  Klubu zastupitelů politického hnutí Pražané za svá práva (PP) ze dne 7.9.2011   V minulých dnech a týdnech eskalovalo napětí uvnitř zastupitelského klubu ČSSD - našeho koaličního partnera v zastupitelstvu Městské části Praha 11, který je zároveň členem uskupení zastupitelů ČSSD – PP. Napětí, které vyvrcholilo odchodem pěti členů ČSSD z jejich zastupitelského klubu, považujeme za vnitřní záležitost této politické strany. Hlavní důvody, které přispěly k současné situaci, se však bytostně dotýkají problematiky privatizace bytů na Praze 11. Vzhledem k tomu, že jsme byli zvoleni do zastupitelstva zejména členy našeho občanského sdružení Obecní domy Praha 11, považujeme informace, které se v minulých dnech objevily jak v tisku, tak v prohlášeních dvou místostarostů Prahy 11 Ing. O. Rybnikáře a J. Belaníka (oba ČSSD), za velmi závažné a do určité míry i znevažující činnost všech, kteří se zasloužili o  realizaci prodeje bytových jednotek do rukou nájemníků. Důrazně se proto distancujeme od jakýchkoli nezákonných praktik, či případných nekalých záměrů, o kterých Vás v minulých dnech informovala periodika i někteří přispěvatelé na našich webových stránkách. Zároveň tímto vyzýváme kluby zastupitelů všech politických stran a hnutí, zastoupených v zastupitelstvu MČ Praha 11, aby nevyužívaly proces úplatných převodů bytových jednotek k politikaření a podpořily zcela transparentní a nezpochybnitelný prodej bytů do rukou nás, nájemníků obecních bytů. Za dané situace, kdy většina členů klubu zastupitelů ČSSD vystoupila z tohoto klubu a z našeho  společného uskupení, jsme se proto i my rozhodli ukončit naše členství  ve společném uskupení s ČSSD. O této skutečnosti jsme dne 5.9.2011 informovali výbor našeho občanského sdružení a dne 6.9.2011 i naše koaliční partnery. Nadále budeme vystupovat pouze jako samostatný klub zastupitelů PP, který chce pokračovat ve stávající  koaliční spolupráci, avšak takové, která bude garantovat jak bezproblémový proces privatizace bytů, tak i chod radnice a městské části jako takové.   JUDr. Josef Holub, předseda klubu zastupitelů PP Michal Anděl, zastupitel, předseda komise pro úplatné převody bytových jednotek a přípravy výstavby nových nájemních bytů ( oba zastupitelé jsou členy výboru občanského sdružení Obecní domy Praha 11 )

 
7.9.2011
 
V budově magistrátu dnes bude zasedat Bytový výbor zastupitelstva hl.m. Prahy. Důležitým bodem programu jednání bude schválení zásad prodeje bytových domů v majetku hl.m. Prahy.  Jedná se i o tzv. "magistrátní byty" na území Prahy 11.
Členové výboru našeho OS se tohoto jednání zúčastní, aby mohli přinést čerstvé informace o způsobu prodeje "magistrátních bytů".
 
 
 
 
Přepis článku v deníku Právo z 26.8.2011
 
 
 
                                                          26.8.2011    Právo    strana 15    Praha - Střední Čechy                                                                                                         (trj)        PRAHA Byty v Praze 11 budeme privatizovat v ceně od 4 do 10 tisíc korun za metr čtvereční podle stavu domu. To slibovala koalice ODS s ČSSD s dvěma Pražany za svá práva. Zda to tak bude, není jasné, protože místostarosta pro privatizaci, dopravu a kulturu Josef Belaník (ČSSD) přišel z rozhodnutí radních o kompetence.             Privatizaci má řídit Oleg Rybnikář (ČSSD), první zástupce starosty Dalibora Mlejnského (ODS) a současný šéf ČSSD v Praze 11. Nesouhlasí s tím však většina zastupitelů ČSSD. „K 18. srpnu ze sedmičlenného klubu vystoupilo 5 členů a založili klub ČSSD I,“ řekl Právu volební kandidát soc. dem. na starostu Ladislav Kárský. Vzbouřenci žádají, aby rada své rozhodnutí revokovala.             Koalice má jen 20 z 39 hlasů. I když se může opřít o některé ze tří komunistů, ztráta zastupitelů by mohla být pro Mlejnského fatální. Pokud by se pět zastupitelů ČSSD rozhodlo pro koalici s Hnutím pro Prahu 11 a s TOP 09, dali by dohromady 21 hlasů. „Koalice dále funguje, určitě nehrozí její rozpad,“ řekl šéf ODS v Praze11 Jiří Janeček.             Rybnikář zdůvodnil odebrání pravomocí Belaníkovi jeho špatnou prací. „Ostatní členové rady ČSSD na něho vypracovali hodnocení. To vyznělo velmi negativně,“ řekl ČTK Rybnikář, na jehož straně stojí ze zastupitelů ČSSD jen místostarosta Vítězslav Bílek.             Radní se také rozhodli ukončit smlouvu, podle níž měla prodeje bytových jednotek v panelových domech nájemníkům zajišťovat radniční společnost Jihoměstská majetková.             Belaník vypadl z komisí. Na křeslo místostarosty nerezignoval, radní se sejdou ve středu, zastupitelstvo v září. Zda se Rybnikář udrží na stranickém postu, není jasné, obvodní konference se koná v říjnu.    
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha 11 na svém jednání 20.7.2011 schválilo Zásady privatizace obecních bytů, svěřených do péče Prahy 11. Zásady vycházejí z požadavku úpravy Zásad úplatných převodů bytových jednotek z června 2010. Úpravy a změny byly provedeny v součinnosti s naším občanským sdružením a zde Vám je předkládáme v plném znění:
 
 

 
 
 
V PRAZE 6.6.2011 Vážení členové občanského sdružení,                                                          V minulých dnech vrcholila nelehká jednání o zásadách prodeje bytových jednotek, svěřených do péče MČ Praha 11. Předkládáme Vám návrh těchto zásad, tak jak vznikl dle požadavků jednotlivých stran, zastoupených v koalici ČSSD – PP – ODS. Naši zastupitelé souhlasili s úpravami zásad prodeje s podmínkou, že před jejich schválením projde tento návrh připomínkovým řízením mezi členy OS Obecní domy Praha 11.   Nyní tedy máte, na základě dohody koaličních stran, jako členové občanského sdružení, možnost ovlivnit to, za jakých podmínek nám budou naše byty prodány. Žádáme Vás o aktivní přístup k problematice úplatných převodů, neboť jen tak můžeme požadovat další úpravy, či změny podstatných náležitostí těchto zásad (rozhodné datum k nájemnímu právu, předkupní právo MČ atd.) Na základě Vašich ohlasů bude výborem OS zpracován návrh na změny „zásad“ a ten bude předložen koaličním stranám k dalšímu jednání.  Pozorně si prostudujte návrh „Zásad úplatného převodu bytů“ (který je přílohou tohoto e-mailu) a své konstruktivní a reálné připomínky zasílejte prosím na e-mail OS Obecní domy Praha 11 nejpozději do pondělí 13. 6. 201 1.  Odpovědi došlé po tomto datu již nebude možné zapracovat do připomínkového řízení. Děkujeme a čekáme Vaši podporu ke zdárnému dokončení úplatných převodů bytových jednotek na Praze 11. Za výbor OS Obecní domy Praha 11:  Miroslav Matěja předseda OS Obecní domy Praha 11 ZÁSADY PRIVATIZACE BYTŮ       Vážení členové OS Obecní domy Praha 11,        zasedání výboru OS se dne 10.2.2011 zúčastnil jako host i pan Josef Belaník-místostarosta Prahy 11 do jehož kompetence spadá úplatný převod bytů a dopovídal na dotazy členů výboru.   Nejdůležitější informace vyplývající z rozhovoru jsou:   V koaliční smlouvě je uvedena cena m2 v rozmezí 4.000,- až 10.000,-Kč K průtahům oproti předpokládanému termínu došlo vlivem nutnosti provést některé další úkony: úřad musel vypsat výběrové řízení na obsazení dvou úřednických míst nutných kvůli rozšíření administrativy spojené s prodejem bytů. Zároveň dochází k přepracování „zásad pro prodej“ do nového znění, což je též časově náročné, jelikož je nutné každý zásah konzultovat s právníky, aby nedošlo k porušení některých zákonů či nařízení. Rada MČ odsouhlasila konečný záměr prodeje  bytů v Láskově ulici- jedná se o č.p. 1810, 1811, 1812,  1817, 1818, 1819 - za podmínek uvedených v „zásadách úplatného převodu…“ schválených předchozím zastupitelstvem a cenou  10 000 Kč/m2 bytu + cena podílu na pozemku. Cena pozemku (nejedná se jen o pozemky pod domem, ale i okolo domu) na jeden byt v Láskově ul. vychází mezi 50 - 60 tis. dle rozměru bytu. V Láskově ul. jsou pouze dva byty na jednom patře a mají výměru 70 m2 až 85m2 bez lodžie. Ve výškovém domě nebude cena pozemku na jeden byt tak vysoká, protože se o pozemek bude dělit mnohem více bytů. Tento záměr  bude podle zákona 15 dní vyvěšen na úřední desce. Pak bude  schválen radou seznam oprávněných osob k odkupu bytů a tento záměr prodeje následně  zastupitelstvem. Nakonec budou rozeslány návrhy smluv jednotlivým nájemníkům. U zbývající  části domů v Láskově ulici musí dojít k novému „prohlášení vlastníka,“ jelikož se podařilo získat do správy MČ zbytek pozemků od MHMP. MČ Praha 11 připravuje výběrové řízení na dodavatele služeb (zaměření bytů, cenová kalkulace, prohlášení vlastníka atd.) nutných k zahájení prodeje. Výběrové řízení je nutné ze zákona vypsat, protože odhadovaná cena za tyto služby je přes  2 milióny.   Dále dochází ke zpracování mandátní smlouvy s 1. Jihoměstskou, a. s., která by měla mít prodej bytů na starosti.             O podobný rozhovor jsem žádal i předsedu  výboru pro bydlení  Zastupitelstva MHMP pana Romana Petruse.     Pan Petrus se prozatím ze schůzek omluvil kvůli pracovnímu vytížení, ale slíbil osobní setkání v co možná nejkratším termínu. I o výsledcích této schůzky Vás budu informovat.     V Praze dne 17.2.2011                Miroslav Matěja předseda OS Obecni domy Praha 11    

Zpráva o přípravě prodeje bytových jednotek, svěřených MČ Praha 11

 

Po úspěšném vyjednání koaliční smlouvy začali zastupitelé za PP a ČSSD plnit své úkoly v souladu s programem obou stran. Předsedou komise RMČ pro úplatné převody bytových jednotek se stal M. Anděl (PP), zástupcem starosty s kompetencí realizace úplatných převodů byl zvolen J. Belaník (ČSSD), oba členové našeho o.s.

Prvním krokem ve funkcích obou zastupitelů bylo zjištění stavu, ve kterém je příprava prodeje bytů. Z materiálů, které byly předložené příslušnými úřady MČ, je patrné, že proces převodů může být v nejbližší době spuštěn.

Před samotným začátkem je však třeba změnit schválené zásady prodeje tak, aby bylo nájemníkům umožněno splatit cenu bytu splátkami MČ, jak jsme požadovali ve volebním programu.

Následovat by mělo výběrové řízení na dodavatele služeb, nezbytných k realizaci úplatných převodu (technické zaměření, prohlášení vlastníka, ocenění, právní náležitosti atd.). Proces výběrového řízení nelze přesně časově stanovit, ze zkušeností jej lze odhadnout na dobu 3 – 6 měsíců.

V souvislosti s technickou přípravou procesu převodů byl firmou Kolpron CZ s.r.o. vypracován harmonogram technické přípravy, který obsahuje metodiku, dobu trvání procesu i podrobnější informace ke složitosti jednotlivých technologických celků.

Druhým důležitým aspektem převodu bytů jsou i pozemkové vztahy pod jednotlivými domy i u pozemků stávajících (tzv. předzahrádky, kontejnerová stání). Dle informace odboru územního rozvoje je většina pozemků pod domy svěřena do péče MČ Praha 11, u pozemku stávajících je o svěření požádáno na příslušném odboru magistrátu HMP. U několika pozemků nejsou stále vyjasněny majetkové vztahy (duplicita, restituce…), po sepsání smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji těchto pozemků vzniklým SVJ však nic nebrání prodeji bytových jednotek i v takto „postižených“ domech.

Naše uskupení ČSSD a PP (o.s. Obecní domy Praha 11) usilovně pracuje v rámci činnosti Zastupitelstva, Rady i Komise pro úplatné převody na dodržení časového harmonogramu úplatných převodů bytových jednotek tak, aby všichni zájemci o koupi bytových jednotek byli uspokojeni do konce roku 2012, jak jsme se zavázali ve volebním programu.


 

16.11. - V Praze byla podepsána koaliční smlouva mezi ODS a ČSSD
Vážení sousedé, zejména nájemníci tzv. "magistrátních" bytů.
Jak jste již zřejmě stihli zaregistrovat, byla v minulých dnech na magistrátu hl.m. Prahy podepsána koaliční smlouva mezi ODS a ČSSD. K naší radosti se obě strany v této smlouvě  v bodě XI. zavázaly k pokračování privatizace nájemních bytů (zejména bytů postavených před r. 1989) a také k výstavbě nových nájemních bytů (tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny). 
 

 
7.11. - SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELŮ KOALIČNÍCH STRAN         PRAHA 11                         
 

5.11.2010
Občanská demokratická strana (ODS) a uskupení zastupitelů České strany sociálně demokratické a Pražanů za svá práva (ČSSD+ PP), (dále jen koaliční partneři) uzavřeli mezi sebou koaliční smlouvu, jejímž cílem je naplnit vůli voličů, vyjádřenou v komunálních volbách 2010 do Zastupitelstva městské části Praha 11.
Koaliční partneři deklarují, na základě svých volebních programů, společnou vůli prosazovat takovou komunální politiku, která povede ke zvyšování prestiže Jižního Města a jejímž prvořadým cílem bude respektování zájmů a potřeb občanů Prahy 11.
 
 
 
  Koaliční partneři se zavazují připravit programové prohlášení RMČ, v němž budou obsaženy  zejména  následující závazky  : ·         Rozpočtová kázeň, finanční politika ·         Školství - dokončení regenerace mateřských a základních škol ·         Sport a volný čas - dokončení výstavby plaveckého bazénu a souvisejících sportovišť ·         Dokončení procesu převodu bytových jednotek oprávněným nájemníkům za ceny 4.000 – 10.000,-Kč/m2, v souladu s podmínkami ČSSD a PP (možnost splátek ceny přímo MČ)  ·         Nezvyšování nájmů v obecních bytech ·         Výstavba nových nájemních bytů s neziskovým nájemným, výstavba DPS ·         Životní prostředí, vybudování nových parků a veřejných ploch zeleně ·         Zdravotnictví, zřízení lékárny s neziskovou marží, zahájení projektu preventivních zubních prohlídek pro děti ·         Podpora podnikatelům, zřízení podnikatelského inkubátoru ·         Podpora bytovým družstvům a SVJ ·         Zadání auditů vybraných kauz v Praze 11 nezávislým auditorům ·         Navýšení počtu parkovacích míst.

 
 

Vážení  členové občanského sdružení, vážení nájemníci obecních bytů na Praze 11,

          

          obracíme se na Vás několik dnů po skončení komunálních voleb s informací o tom, že v těchto volbách jsme získali dva mandáty do zastupitelstva Městské části Prahy 11 (zvolenými zastupiteli jsou pan Michal Anděl a pan JUDr. Josef Holub ).    Ve  volbách do zastupitestva hl.města Prahy (Magistrátu ) jsme nezískali žádný mandát.

      Chtěli bychom těm z Vás, kteří se dostavili k volbám a volili naše politické hnutí „Pražané za svá práva“ upřímně poděkovat, protože jen díky Vaší aktivní volební účasti jsme dosáhli výše uvedeného výsledku.Stejný dík pak patří i těm občanům Městské části Praha 11, kteří nás volili, i když sami nájemníky obecního bytu nejsou.

      Máme-li však objektivně zhodnotit náš volební výsledek, přiznejme si, že je pro nás zklamáním. V těchto komunálních volbách jsme totiž obdrželi necelých 1400 plných hlasů, t.j. hlasů voličů, kteří volili pouze naše politické hnutí. Vezmeme – li přitom v úvahu, že i jen samotný počet členů našeho občanského sdružení „Obecní domy Praha 11“ je vyšší než počet pro nás odevzdaných hlasů a že jsme vedle našich členů dostali i určitý počet hlasů od voličů, kteří nejsou ani našimi členy, ani nájemníky obecních bytů, pak rozhodně nemůžeme být spokojeni.Vždyťcelkový počet obecních nájemních bytů ( t.j. bytů  MČ Praha 11 nebo Magistrátu hl.m.Prahy ) na území Prahy 11 je větší než 4000!

          Vážení  členové občanského sdružení, vážení nájemníci obecních bytů, chtěli bychom Vás informovat o tom,že činnost našeho občanského sdružení komunálními volbami neskončí, ale bude pokračovat i nadále. Pokusíme se v dalším čase prosadit, aby naši zastupitelé byli přímo zapojeni do privatizačního procesu a další naši členové se účastnili na práci dalších komisí Rady Městské části Praha 11, event.  dalších aktivů Městské části Praha 11.

                                             Výbor občanského sdružení Obecní domy Praha 11

TOPlist