Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

OBECNÍ DOMY PRAHA 11‚ občanské sdružení

Pro Prahu - Praha 11

VOLBY 2014 - NAŠI KANDIDÁTI

ZDE KOMPLETNÍ KANDIDÁTNÍ LISTINA  

 

 


 

Do letošních komunálních voleb, které se budou konat 10.-11.10.2014 se na Jižním městě zaregistrovalo celkem 15 stran, či hnutí. Našemu hnutí Pro Prahu bylo vylosováno číslo 12.

Podpořte kandidátku číslo 12., naše kandidáty Pro Prahu.

image

MICHAL ANDĚL

ZASTUPITEL MČ PRAHA 11, PŘEDSEDA KOMISE RMČ PRO ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTOVÝCH JEDNOTEK, ČLEN VÝBORU OS OBECNÍ DOMY PRAHA 11

Na Jižním městě žije od roku 1978, ženatý, dvě děti. Pracuje a podniká v oblasti gastronomie.

Do komunální politiky vstoupil jako nezávislý kandidát za pol. hnutí Pražané za svá práva v roce 2010. V rámci své činnosti se podílí na privatizaci bytového fondu, svěřeného MČ Praha 11. V roce 2013 byl jedním ze  zakládajících členů hnutí Starostové pro Prahu, které v roce 2014 změnilo svůj název na Pro Prahu.

"Motivem mého vstupu do komunální politiky byly plané sliby politických stran, týkající se zejména privatizace bytů na území Jižního města. V současné době jsou falešné sliby politiků patrné zejména v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, kde přes programová prohlášení a sliby všech koaličních stran občané platí stále se zvyšující nájemné a privatizaci svého bytu marně vyhlížejí. Své zkušenosti a odhodlání tak chceme využít i ve prospěch nájemníků tzv. magistrátních bytů. Spojenectvím s Pro Prahu získáme možnost aktivně ovlivňovat témata zasahující do života MČ Praha 11 na celopražské úrovni, získáme partnerskou podporu ve volební kampani v Praze 11, na druhou stranu my podpoříme Pro Prahu svými hlasy ve volbě do Zastupitelstva hl. m. Prahy."

 


 

imageJUDr. JOSEF HOLUB

ZASTUPITEL MČ PRAHA 11, ČLEN BYTOVÉ KOMISE A KOMISE PRO ÚPLATNÝ PŘEVOD BYTOVÝCH JEDNOTEK RMČ, MÍSTOPŘEDSEDA OS OBECNÍ DOMY PRAHA 11, PŘEDSEDA SVJ

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s praxí v podnikové sféře i státní správě  (v současnosti rovněž člen Arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje). Ženatý, dvě děti, dvě vnoučata. Na Jižním městě žije od roku 1985.

"Jako zastupitelé MČ Praha 11  ( a současně členové občanského sdružení Obecní domy Praha 11) jsme již dříve navrhovali a budeme znovu navrhovat i na posledním jednání zastupitelstva tohoto volebního období , aby možnost koupě bytu měli v bytových domech, které přešly bezúplatně ze státu na obec podle zákona č. 172/1991 Sb., všichni nájemníci s nájemní smlouvou na dobu neurčitou, bez ohledu na datum vzniku nájemního poměru."

 

 

 

 


 

image

ING. MILOSLAV VAŇÁK

ČLEN FINANČNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 11, PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE OS OBECNÍ DOMY PRAHA 11

Ing. Vaňák je absolventem VŠE Praha a převážnou část jeho profesního života tvoří práce v ekonomicko obchodní oblasti nebo v oblasti práce s lidskými zdroji. Působil jako vedoucí odboru obchodní politiky velké obchodní organizace, jako vedoucí odboru marketingu ve stavební spořitelně a také jako vedoucí odboru vzdělávání dospělých i jako manažer a tvůrce kurzů a seminářů „tailor made“ pro soukromé firmy. Významná byla práce v oblasti vzdělávání pro vedoucí pracovníky ministerstev a ostatních orgánů státní správy v Institutu státní správy při Úřadu vlády ČR a následně při MV ČR. Již více jak 20 roků externě přednáší na VŠ a od roku 2013 vykonává také funkci předsedy Společenství vlastníků bytových jednotek.

 "Jedním ze zajímavých prvků, který by umožnil občanům zapojit se přímo do rozhodování o využití alespoň části financí z rozpočtu svého města nebo obce, je takzvaný „participativní rozpočet“. Forma participativního rozpočtu nenahrazuje rozhodování zastupitelstev, ale umožňuje, aby byly předem stanoveny priority a také určena velikost té části rozpočtu, která bude určena na úhradu občany (skupinami občanů) vybraných projektů a aktivit. Protože občané nejlépe vědí, co chtějí v místě svého bydliště zlepšit. Tuto myšlenku podporují i kandidáti  Pro Prahu s podporou o.s.Obecní domy Praha 11."


 

imagePETRA NIEDERLOVÁ

ČLENKA KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 11, PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU SVJ MIKULOVA 1571-1574

 

Pracuje v lékařské knihovně, zabývá se informačními systémy a hodnocením vědy a výzkumu. Vdaná, 2 děti. Zakládající členka občanského sdružení Mikulova a občanského sdružení Obecní domy Praha 11.Od roku 2012 vede jako předsedkyně SVJ Mikulova 1571- 1574.

 

"Před několika lety jsem se připojila ke skupince lidí, kteří usilovali o pokračování privatizace obecních bytů. Z velké části se nám podařilo dosáhnout vytyčeného cíle a pro mě se to stalo motivací pro další aktivní činnost. Jako zástupce výboru SVJ se setkávám s problémy lidí, kteří žijí na Jižním Městě a snažím se hledat jejich řešení."

 


 

image

PaedDr. Miroslav Cerman

Učitel, do dubna 2014 pracoval jako vedoucí odboru školství a kultury na Úřadu MČ Praha 11

Žije na Jižním Městě od roku 1984 , absolvent učitelského a manažerského studia na Pedagogické fakultě UK Praha, zkušenosti se vzděláváním dětí i dospělých (základní škola, gymnázium, vysoká škola) i jeho řízením (Spofa Praha, Walter, a.s., úřad městské části Praha 7 a Praha 11)

"V oblasti školství a kultury ja na Jižním městě potřeba zejména:

rekonstruovat MŠ Janouchova a tím vytvořit dalších 112 míst pro děti v předškolním vzdělávání, řešit možnost přípravných tříd v základních školách jako dalších umístění dětí v předškolním věku, s řediteli základních škol projednat prostorové možnosti jednotlivých budov tak, aby souhrnná kapacita pokryla potřeby základního školství MČ Praha 11, zajistit finanční prostředky pro rekonstrukci ZŠ Ke Kateřinkám, zvýšit finanční podporu kulturních aktivit v MČ Praha 11 včetně grantové oblasti, řešit rekonstrukci bývalého KD Opatov a prostory vrátit původnímu účelu, či hledat možnosti zřízení klubového zařízení pro amatérské kulturní činnosti občanů Prahy 11 i pro malá klubová vystoupení profesionálních umělců."

 

imageViktor Zelenka DiS.

Obchodník, manažer. Od roku 2010 člen dopravní komise RMČ Praha 11

Na Jižním městě žije od roku 1978. Rozvedený, syn 13 let. Jako absolvent vyššího odborného studia na SPŠ Dopravní v Praze se celý profesní život zabývá dopravou. Pracoval jako obchodní manažer  velké energetické firmy.

"Dlouhodobě se věnuji problémům dopravy v klidu na JM. Sleduji fungování zón placeného stání v jiných městských částech – do konce roku by měly začít fungovat dle nových pravidel na Praze 5 a 6. Důležité pro další rozhodování o těchto zónách v rámci celé Prahy – magistrát schválil novou koncepci, která je více orientována na rezidenty. Ve spolupráci s ostatními kolegy z dopravní komise hledáme optimální řešení parkování na Jižním městě především pro rezidenty. Zasadím se o maximální restrikci tranzitní dopravy přes Jižní město."

TOPlist