Příloha č. 2 usnesení
Seznam domů a pozemků v pořadí pro zpracování prohlášení vlastníka a termínů rozeslání nabídek
Podklady o počtu bytů a NP od spol. Jihoměstská majetková a.s.
poř. č. K.ú.  č.p. Ulice Pozemek parc. č. zast. pl. pod domem Vlastník pozemku  pod       domem Pozemky parc.č. funkčně související Vlastník funkčně souv. pozemku Počet bytů Počet NP Funční celky Zpracování prohlášení vlastníka Podání schváleného PV na katastrální úřad Termín rozeslání nabídky
1 Chodov 1383 Brandlova 2661 2662/11 24 0 1. funkční celek do 31.12.2011 do 31.1.2012 do 31.5.2012
2 Chodov 1384 Brandlova 2660 2662/12 24 0
            2662/14    
3 Chodov 1385 Brandlova 2659 č. 2662/13 24 0
4 Chodov 1508 Křejpského 2509 2519/8 35 2 2. funkční celek do 31.1.2012 do 29.2.2012 do 30.6.2012
            2519/20    
5 Chodov 1509 Křejpského 2510 2519/9 35 2
            2519/19    
6 Chodov 1510 Křejpského 2511 2519/10 35 2
            2519/18    
7 Chodov 1511 Křejpského 2512 2519/11 35 2
            2519/17    
8 Chodov 1512 Křejpského 2513 2519/12 35 3 3. funkční celek do 31.1.2012 do 29.2.2012 do 30.6.2012
            2519/16    
9 Chodov 1513 Křejpského 2514 2519/13 35 3
            2519/15    
10 Chodov 1514 Křejpského 2515 2519/14 35 2
11 Chodov 1567 Bachova 2952 2014/221 71 1 samostatný dům do 29.2.2012 do 31.3.2012 do 31.7.2012
12 Chodov 1568 Bachova 2953 2014/217 71 2 samostatný dům 29.2.2012 do 31.3.2012 do 31.7.2012
13 Háje 521 Hviezdoslavova 726 718/4 17 1 4. funkční celek samostatný dům do 31.3.2012 do 30.4.2012 do 31.8.2012
            718/5      
            č. 718/1 HMP      
14 Háje 522 Hviezdoslavova 725 718/6 23 1
            718/7    
            718/18    
15 Háje 523 Hviezdoslavova 724 718/8 23 1
            718/9    
            718/17    
16 Háje 524 Hviezdoslavova 723 718/10 23 1 5. funkční celek do 29.2.2012 do31.3.2012 do31.7.2012
            718/11    
            718/16    
17 Háje 525 Hviezdoslavova 722 718/12 23 1
            718/15    
18 Háje 526 Hviezdoslavova 721 718/13 23 0
            718/14    
19 Háje 534 A. Drabíkové 715/2 717/8 121 10 6. funkční celek do 31.3.2012 do 30.4.2012 do 31.8.2012
            717/4    
20 Háje 535 A. Drabíkové 716 717/3 79 2
21 Háje 878 A. Drabíkové 715/1 717/6 89 1
            717/7    
            717/5    
22 Háje 735 Steinerova 1027 1210/35 131 3 samostatný dům do 31.3.2012 do 30.4.2012 do 31.8.2012
23 Chodov 1388 Modletická 2786 3174/3 HMP 88 1 samostatný dům samostatný dům do 30.4.2012 do 31.5.2012 do 30.9.2012
            2014/77 HMP      
            č. 2014/79 HMP      
            č. 2014/85 HMP      
24 Chodov 1389 Modletická 2785 3174/2 HMP 88 2 samostatný dům samostatný dům do 30.4.2012 do 31.5.2012 do 30.9.2012
            2014/76 HMP      
            č. 2014/78 HMP      
            č. 2014/79 HMP      
25 Chodov 1390 Modletická 2784 3174/1 HMP 88 3 samostatný dům samostatný dům do 30.4.2012 do 31.5.2012 do 30.9.2012
            2014/75 HMP      
            č. 2014/74      
            č. 2014/78 HMP      
26 Chodov 1392 Ke  Kateřinkám 2770 č. 2769 HMP 132 4 samostatný dům samostatný dům do 30.4.2012 do 31.5.2012 do 30.9.2012
            2771      
            2776/2 HMP      
            2772/4 HMP      
27 Chodov 1531 Křejpského 2882 č. 2014/6 HMP 132 10 samostatný dům samostatný dům do 30.4.2012 do 31.5.2012 do 30.9.2012
        2014/173 č. 2551/1 HMP      
28 Chodov 1551 Tererova 2410 č. 2014/253 HMP 132 1 samostatný dům samostatný dům do 31.5.2012 do 30.6.2012 do 31.10.2012
            2417/3 HMP      
            2411/4      
            2411/2 HMP prověřit    
29 Chodov 1601 Podjavorinské 2922 č. 2923 132 6 samostatný dům samostatný dům do 31.5.2012 do 30.6.2012 do 31.10.2012
            2921 HMP      
30 Chodov 1620 Michnova 2896 3169/28 HMP 83 6 7. funkční celek 8. funkční celek do 31.5.2012 do 30.6.2012 do 31.10.2012
31 Chodov 1621 Michnova 2897 3169/27 HMP 83 3
32 Chodov 1641 Brandlova 2711 2805/14 HMP     samostatný dům samostatný dům do 31.5.2012 do 30.6.2012 do 31.10.2012
            č. 2805/1 HMP 132 4  
33 Háje 736 Bajkonurská 1210/4 1210/5 HMP 196 7 samostatný dům samostatný dům do 30.6.2012 do 31.7.2012 do 30.11.2012
            1210/6 HMP      
            1210/7 HMP      
            č.. 1210/1 HMP      
34 Chodov 1504 Křejpského 2505 č. 2519/2 35 2 8. funkční celek 4. funkční celek do 30.6.2012 do 31.7.2012 do 30.11.2012
35 Chodov 1505 Křejpského 2506 2519/3 35 3
            2519/25    
36 Chodov 1506 Křejpského 2507 2519/4 35 1
        2519/52 HMP 2519/24    
        2519/53 HMP        
37 Chodov 1507 Křejpského 2508/1 2519/5 35 3
        2508/2 2519/6    
        2508/3 2519/7 HMP    
        2519/54 2519/21    
        2519/55 HMP 2519/22    
        2519/56 HMP 2519/23    
38 Chodov 1566 Bachova 2951 HMP 2014/212 71 1 samostatný dům samostatný dům do 30.6.2012 do 31.7.2012 do 30.11.2012
39 Chodov 1571 Mikulova 2967 2971/17 39 3 9. funkční celek 7. funkční celek do 31.7.2012 do 31.8.2012 do 31.12.2012
40 Chodov 1572 Mikulova 2968 HMP 2971/18 59 4
            2971/22    
41 Chodov 1573 Mikulova 2969 HMP 2971/19 59 1
            2971/21    
42 Chodov 1574 Mikulova 2970 HMP 2971/20 59 4
43 Chodov 2034 Majerského 2336/104 HMP č. 2336/52  HMP  14 1 10. funkční celek samostatný dům do 31.7.2012 do 31.8.2012 do 31.12.2012
44 Chodov 2035 Majerského 2336/105 HMP č. 2336/52 HMP  14 2 samostatný dům
45 Chodov 2036 Majerského 2336/106 HMP č. 2336/52 HMP  14 2 samostatný dům
2766 114
Prohlášení vlastníka bude zpracováno pro 10 funkčních celků a 13 samostatných domů
Harmonogram sestavte dle zadaného pořadí
Tabulka sestavena z údajů Ing. Broma z  08/2011, které se liší od údajů předaných JMM a.s.v 04/2011
harmonogram  počet byt.jednotek počet nebyt.jednotek
do 31.12.2011 72 0
do 31.1.2012 245 16
do 29.2.2012 274 8
do 31.3.2012 420 16
do 30.4.2012 528 20
do 31.5.2012 562 20
do 30.6.2012 407 17
do 31.7.2012 258 17
CELKEM  2766 114